Mantelzorg Jouw Zorg

Ondersteuning van familie en naasten van (senioren) met ernstige psychiatrische problematiek heeft een hoge prioriteit. Door het overheidsbeleid, gericht op vermaatschappelijking en deïnstutionalisering en door de toenemende vergrijzing neemt het aantal thuisbehandelingen van (senioren) met ernstige psychiatrische problematiek sterk toe. Zonder de steun van de partners en/of de volwassen kinderen of anderen uit de sociale omgeving kunnen veel van de oudere cliënten niet thuis wonen. Om thuisbehandeling mogelijk te maken wordt een beroep gedaan op de ouders, partners, kinderen en naasten. Zij worden mantelzorgers genoemd.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg is dan ook de niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld een ouder met een depressie. 

Veel partners en kinderen van personen met een psychiatrische ziekte herkennen zich niet in het woord mantelzorg. Mantelzorg gaat immers over praktische zaken zoals de boodschappen die men doet voor een tante of buurman.

 

Laatste tweets

vrouwtjeAns RT @Gazendam_Petra: serieus op de radio gehoord vandaag: 'Mensen zonder kinderen moeten in hun netwerk gaan zoeken van wie ze mantelzorg ku…
1hreplyretweetfavorite
visuele @wouterveldhoen @skipr Allemaal stoppen met participatie mantelzorg en vrijwilligerswerk!!! Neeeee! Weg met de zorgverzekeraars!!
4hreplyretweetfavorite
li_mulder RT @MantelzorgNL: Wat zijn bijzondere initiatieven of knelpunten op gebied van respijtzorg? Wat willen we de landelijk respijtaanjager Clém…
4hreplyretweetfavorite